قوانین جهانی

قوانین جهانی

امروز داشتم بخشی از کتاب قلبت را دنبال کن نوشته اندرو متیوس را برای دوستانم در یک گروه واتساپ ترجمه می کردم. به بخشی از کتاب رسیدم که درباره اهمیت نظم و ترتیب بود و با خودم تصمیم گرفتم در مقاله امروزم درباره این موضوع بنویسم.

اهمیت نظم و ترتیب

 هر چیزی برای اینکه بهتر رشد کند به نظم نیازمند است. مثلا تقارنی که در کندوی زنبور عسل وجود دارد و یا درون یک پرتقال سراسر نظم و ترتیب وجود دارد. ما هم برای اینکه در کار و زندگی مان پیروز شویم باید از این قانون پیروی کنیم. هر جایی که کار با ارزشی انجام می شود، نظم و سازماندهی وجود دارد. مثلا آتش نشان ها همیشه کلاه های ایمنی خود را در جای معینی می گذارند و یا رانندگان آمبولانس کلیدهای خود را در جای خاصی قرار می دهند.

هیچ کاری در بی نظمی انجام نمی شود. قفسه فایل های خود را مرتب کنید، پارکینگ خانه را همیشه مرتب نگه دارید. کتاب ها و فایل های لپ تاپ و گوشی تان را منظم و دسته بندی شده قرار دهید و اضافه ها را دور بریزید. از طبیعت یاد بگیریم. طبیعت چیزهای ضروری را نگه می دارد و موارد بی ارزش را دور می ریزد.

اهمیت انضباط شخصی

درباره اهمیت نظم شخصی و انعطاف پذیری در روزهای آینده برایتان خواهم نوشت


نویسنده: مریم دلجو