ایده یابی به روش تونی بازان

ایده یابی به روش تونی بازان

بسیاری از افراد تصور می کنند که باید از ابتدا ایده ای را خلق کنند و به ثمر برسانند در صورتیکه بسیاری از کارها و ایده های بزرگ در واقع تکمیل شده ی ایده های قبلی است. در اصل افرادی علم و یا هنری را به صورت کامل و عمقی یاد می گیرند و اجرا می کنند و سپس از خلال آن دانش و علم شان ایده ها ی جدیدی ارائه می دهند. چرا راه دور برویم مثلا همین تونی بوزان خودمان که بسیاری از افراد تصور می کنند تند خوانی را اختراع کرده در واقع خالق علم و تکنیک های تندخوانی نیست بلکه او از تکنیک های تندخوانی برای خواندن کتاب های بسیارش استفاده کرده آنقدر در کارش علم و عمق پیدا کرده که توانسته نقشه های ذهنی را اختراع کند. او در واقع از نتایج یک شخص چشم پزشکی استفاده کرده که تکنیک های تندخوانی را خیلی قبل تر از تونی ابداع کرده، و آن چشم پزشک هم از تکنیک های استادان دانشگاه هاروارد بهره مند شده که تصاویری طراحی کرده بودند و آنها را به سرعت از جلوی چشمان خلبانان رد می کردند تا حرکات ماهیچه چشم های های خلبانان سرعتی شود و با سرعت بتوانند دکمه های فراوان داشبوردشان را ببینند و دقت و تمرکز بیشتری پیدا کنند.  

مقاله کوتاهی بود اما نشان داد که در بیشتر موارد نیازی نیست که کاری را از ابتدا شروع کنیم بلکه تنها کاری که باید انجام بدهیم این است که در زمینه ای که دوست داریم عمیق تر شویم. در ابتدا افرادی را که قبل از ما آن دانش و تخصص را داشته اند و آن مسیر را طی کرده اند پیدا کنیم و از آنها بیشتر بیاموزیم و آنقدر یاد بگیریم و اجرا کنیم تا سبک و ایده های خودمان را که تکمیل کننده راه آنهاست پیدا کنیم.


نویسنده: مریم دلجو