خلاصه نویسی از کتاب تکمیلی

خلاصه نویسی از کتاب تکمیلی

چگونه یک کتاب یا متنی را خلاصه کنیم؟

نوشتن خلاصه نویسی از یک کتاب، یک راه عالی برای جذب مفهوم کتاب و جملاتی است که خوانده ایم.

ما می توانیم  هر زمانی که نیاز داشته باشیم از این خلاصه نویسی ها برای یادآوری نکته های اصلی و جریان کتاب استفاده کنیم.

برای نوشتن یک خلاصه نویسی خوب :

1-برای بار اول کتاب را با روش تندخوانی بخوانید تا با تم اصلی کتاب، موضوعات، فصل ها، مثال ها و روایت های کتاب تا انتها آشنا شوید تا حدی که بتوانید جملات و کلمات کلیدی را در ذهن تان مرور کنید.

  در حین خواندن، ایده ها، جملات کلیدی و کلمات مهم و شخصیت ها را یادداشت کنید.

2- نکات اصلی را که نیاز است در خلاصه نویسی به اشتراک بگذارید شناسایی کنید، زیر آنها خط بکشید، آنها را خطی بنویسید و یا به بهترین روش عمل کنید و روی نقشه ذهنی ببرید.

3-جملات و کلمات کلیدی را با کلمات مشابه خودتان به نحوی بنویسید که در مفهوم آنها تغییری ایجاد نکند.

4- متن را دوباره بخوانید تا مطمئن شوید که شبیه متن اصلی نوشته اید و مفهوم جملات نویسنده را به درستی بیان کرده اید.


نویسنده: مریم دلجو