لقمه های کوچک عادتی

لقمه های کوچک عادتی

آیا تا به حال شنیده اید که می گویند موفقیت باعث موفقیت می شود؟ اما شاید به این فکر نکرده باشید که حتی یک موفقیت خیلی کوچک هم باعث ساخته شدن انگیزه بیشتر برای ادامه مسیر ما می شود. درست مثل یک چرخه تقویتی که هر موفقیتی باعث پدید آمدن نیرویی در ما می شود و قدرتی پیدا می کنیم که می توانیم از آن دست موفقیت ها را بارها و بارها تکرار کنیم. پس شاید بهتر باشد به دنبال تغییر عادت های خیلی بزرگ نباشیم چون برای تغییر آن ها و رسیدن به موفقیت باید زمان و انرژی بیشتری بگذاریم، که این کار خودش ممکن است انگیزه مان را در ابتدای کار بخشکاند.

انجام دادن عادت های خرد و کوچک با مرور زمان و انجام مکرر آنها، موضوع کتاب های بسیاری است مه این روزها گل کرده اند. مثل: اثر مرکب، بخش هایی از کتاب صبح جادویی، بهترین سال زندگی و عادت های خرد. پس اندازه کارهایی که انجام می دهیم مهم نیست. هدفتان را به لقمه های کوچک تقسیم کنید و هر بار بخش کوچکی از آن را انجام دهید تا انگیزه تان روز به روز بیشتر بشود و شما را در ادامه مسیر و رسیدن به هدف اصلی و والایتان کمک کند.


نویسنده: مریم دلجو