مراحل مرور

مراحل مرور

مراحل مروری را که بعد از خواندن کتاب به روش تندخوانی و کشیدن نقشه ذهنی آن انجام می دهم برایتان می گویم

  1. مرور بلافاصله بعد از کشیدن نقشه ذهنی: کل کلمات کلیدی و ارتباط بین آنها را بلافاصله در همان لحظه مرور کنید. چون مطالب فرار هستند و با این روش کاری می کنید که تا 24ساعت همه مطالب را در ذهنتان داشته باشید.
  2. مرور 24 ساعت بعد: با این مرور مطالب تا ده روز در حافظه تان باقی می ماند اما به شکل کوتاه مدت. اگر مرور نکنید، قسمتی از آن را فراموش خواهید کرد.
  3. مرور یک هفته بعد: حتی اگر بیشتر و یا همه مطالب را در ذهنتان دارید، باز هم مراحل 3، 4 و 5 را انجام دهید.
  4. مرور یک ماه بعد: با این مرور مطالب در حافظه بلند مدت تان ثابت تر خواهند شد.
  5. مرور چهار ماه بعد: با این مرور نهایی برای همیشه یک کتاب را در حافظه بلند مدت تان ذخیره خواهید کرد.

شاید انجام این مرورها دو برابر زمان یک دور تندخوانی کامل از شما وقت بگیرند اما ارزشش را خواهد داشت، چون دیگر به این کتاب نیازی نخواهید داشت.


نویسنده: مریم دلجو