چرا باید برای شغل ایده آل مان تمام تلاش خودمان را بکنیم؟

چرا باید برای شغل ایده آل مان تمام تلاش خودمان را بکنیم؟

چرا باید برای شغل ایده آل مان تمام تلاش خودمان را بکنیم؟ وقتی ما صد در صد تلاش خودمان را می کنیم از خودمان راضی تر هستیم و دیگر اینکه جهان تنبلی و به تعویق انداختن کارها را دوست ندارد.  وقتی از ته دلمان تلاش نمی کنیم نتیجه دلخواهمان را بدست نمی آوریم و در اصل سطحی و بی تفاوت کارها را سرهم بندی می کنیم. وقتی سطحی کار می کنیم کارمان را دست کم می گیریم. در واقع "تمام تلاش خود را کردن" نوعی مهارت است. چون اکثر افراد تمایل دارند کارها، شغل و وظایف خود را سطحی انجام دهند.

همیشه باید بیشتر از آنچه از ما انتظار می رود برای کسب و کار شخصی و یا سمت شغلی خودمان تلاش کنیم. با این کار یک روز بیشتر از آنچه انتظار داریم پاداش خواهیم گرفت. برای اینکه بتوانیم تمام تلاشمان را در کارمان بکار بگیریم باید هر روز بخواهیم که موثرتر و بهتر از روز قبل باشیم.

نکته دیگر درباره این است که کارهایی را انجام دهیم که از آنها لذت میبریم. در صورت امکان کارهایی را انجام بدهیم که میل و اشتیاق شدید به انجامشان داریم. اگر اینطور باشد تمام انرژی، عشق و خلاقیتمان را برای انجام آن بکار خواهیم گرفت. زندگی ما زمانی رونق می گیرد که در مسیر شغلی باشیم که آن را دوست داریم. حتی اگر در حال حاضر آن را انجام نمی دهیم، در روزهای تعطیل و ساعت های فراغتمان پله پله آن را انجام دهیم تا پس از گذر زمان و مهارت در آن کار، روزی برسد که کارهای مورد علاقه مان را به عنوان شغلمان انتخاب کنیم و با لذت بردن از کارمان به درآمد و آن جایگاه اجتماعی که مورد نظرمان است برسیم.


نویسنده: مریم دلجو