احمق باشید برای زندگی سرشار از موفقیت

برای رنزو روسو خالق شلوار جین سنگ شور و شرکت دیزل، ایده احمق بودن چیزی فراتر از هوش و ذکاوت است. او در این کتاب استراتژی های یک فرد احمق را بیان می کند. این کتاب بر اساس فلسفه نیرومند رنزو روسو نوشته شده است. او روش کار و تفکر خود را بیان می کند. "احمق باشید" معانی بسیار زیادی را شامل می شود. مانند اینکه شجاع باشید، از دستورالعمل ها و باید و نبایدها پیروی نکنید، به ندای قلبتان گوش دهید، تلاش کنید و فی البداهه بسازید، و در نهایت کاری را انجام دهید که آن را دوست دارید و نگران هشدار افراد درباره عواقب آن نباشید. در هر کاری که انجام می دهیم، ابتدا باید از خود بپرسیم که آیا انگیزه های حماقت را به قدر کافی داریم؟ و آیا آنقدر شجاع هستیم که روی بازار اثرگذار باشیم؟ یا اینکه فقط قصد سازش داریم.... در اصل برای او احمق بودن باید با دلیل باشد و بدون دلایل محکم رد می شود. او از فواید احمق بودن در کسب و کار و زندگی می گوید. داستان شکل گیری شرکت دیزل با همه تجربیات، شکست ها و پستی و بلندی هایش، بسیار خواندنی است. برای همه افرادی که در کسب و کارها و شرکت ها به دنبال ایده سازی و خلاقیت هستند و نیز تمام کار آفرین ها و صاحبان کسب و کار خواندنی است. خلاصه کتاب را به زودی از من و محتوا بخوانید...