جادو

این کتاب نوشته "راندابرن" و همان نویسنده کتاب مشهور "راز"  است که در آن از یک راز بزرگ سخن می گوید.

کتاب با این جمله از رولد دال شروع می شود: آنهایی که جادو را باور ندارند، هرگز به آن دست پیدا نخواهند کرد. از جادویی که زمانی در کودکی به آن باور داشتیم سخن می گوید. جادوی زندگی حقیقت دارد. درست مثل حقیقت وجود شما. و زندگی بزرگسالی می تواند بسیار رویایی تر، زیباتر و مهیج تر از دوران کودکی باشد و این تنها با انجام یک سری تمرین ها قابل دستیابی است. پس از آن چیزهایی را که فقط در رویای خود می دیدید، ناگهان به واقعیت تبدیل می شود. درحالی که شما پس از این تمرین ها هرگز به طور دقیق پی نخواهید برد که چه چیزهایی دست به دست هم داده اند و رویاهای شما را به حقیقت تبدیل کرده اند. جادو در فضایی نامرئی به وجود می آید.

 سپس نویسنده با بیان جملاتی از کتاب های آسمانی کم کم پرده از این راز بر می دارد و توضیح می دهد که هر کسی شکرگزار باشد در زندگی به رؤیاهایش دست خواهد یافت. او مثال هایی از پیامبران، کتاب های آسمانی، آیین های مختلف کشورها و سخنانی از دانشمندان بزرگ عنوان می کند که همه آنها در یک خصوصیت مشترک بودند و آن هم انجام هر روز شکرگزاری بود. با شکرگزاری زندگی شما جادویی خواهد شد و زندگی متفاوتی را تجربه خواهید کرد. سطحی از شادابی را تجربه می کنید که تا به حال احساس نکرد بودید. برای هرچه که بخواهید پول کافی در اختیار خواهید داشت، سلامتی شما بیشتر از قبل خواهد شد، موفقیت در کار و شغل شما را سرعت میدهد و کمکتان می کند تا به رؤیاها و خواسته هایتان برسید و با قدرت جادویی شکرگزاری زندگی تان تبدیل به یک گنج خواهد شد.

در این کتاب 28 روز به شکل مستمر تمرین های شکرگزاری را انجام می دهید و تازه این زمان است که متوجه می شوید چرا مسیرهایی از زندگیتان تا به اینجا اشتباه طی شده اند و چرا جای خیلی از چیزها در زندگی تان خالی است. پس از مدتی شکرگزاری بخشی از زندگی شما می شود. صبح ها از زنده بودن خود شادمان می شوید، همه چیز برایتان ساده به نظر می آید، به معنای واقعی عاشق زندگی می شوید و احساس می کنید گخ مثل پر سبک شده اید و خوشحال تر از همیشه هستید، هنگام روبرو شدن با چالش ها راه های غلبه برآن را خودتان متوجه می شوید، هر روز شما جادویی به نظر می رسد، نسبت به زمانی که بچه بودید همه چیز جادویی تر می شود، فقط نیاز است که یک قانون را بدانید و آن قانون این است:

برای به دست آوردن هر موهبتی باید چیزی در ازایش بدهید و آن چیز شکرگزار بودن نسبت به تمام و تک به تک نعمت های است که دارید.    

بدون شکرگزاری، خودمان را از معجزه های بسیار زیاد و دریافت کردن چیزهایی که دوست داریم، محروم می کنیم، در برابر آن ناسپاسی وجود دارد. به این معنی که همه چیز زندگی خود را ساده و بی دلیل می بینید....