هر رنگی چه پیامی دارد؟

این کتاب از تاثیراتی که رنگ ها بر روحیه و رفتار افراد دارند و از علائمی که هر کدام از آنها به ذهن ناخودآگاه انسان ارسال می کنند میگوید. رنگ ها علایم مختلفی ارسال میکنند. بعضی از آنها محرک و برخی آرامبخش ، بعضی اشتها آور و بعضی دیگر فریبنده اند. ما به اثراتی که هر کدام از آنها به طور ناخودآگاه بر ما می گذارند واکنش نشان میدهیم. این کتاب از تجربیات مایمی کوپر که متخصص رنگ شناسی است میگوید. او از نیروی شگفت انگیز رنگ ها و دانش و مهارت شناخت آنها میگوید. او که چندین دهه در زمینه شناخت رنگها تحقیق کرده است که چگونه رنگ ها بر عقاید و تصورات افراد تاثیر میگذارد.

شرکت ها و کارخانه های بسیاری در زمینه مواد غذایی، خودروسازی، لوازم خانگی و بسیاری از کسب و کارهای دیگر از مشاوره ها و تجربیات او استفاده کرده اند.

با یادگیری دانش رنگ ها خواهیم دانست که در هر موقعیتی از چه رنگی استفاده کنیم. مثلا هنگامی که برای مصاحبه شغلی آماده میشویم یا زمانیکه در جلسه یا سمیناری شرکت میکنیم بهتر است لباس چه رنگی بپوشیم و نیز رنگ لباس مناسب شغلمان را پیدا کنیم.

یاد میگیریم که تولید کنندگان چطور از رنگ ها برای فروش محصولات خود استفاده میکنند و اینکه شما چطور میتوانید با استفاده از این دانش، فروش محصولات خود را افزایش دهید.

به اعتقاد مایمی کوپر، رنگ یکی از نعمت های بزرگ خداوند است که بدون آن زندگی خسته کننده و بی روح خواهد شد و با استفاده از رنگها هر کاری آسان است.

در ابتدا تستی میگیرد که مشخص کند هریک از ما متعلق به کدام گروه از بین گروه های زیر هستیم :

رنگ بازها

محتاتان

وفاداران به رنگ

و موارد استثنایی

پس هریک از ما یک شخصیت رنگی داریم و به یک گروه شخصیتی رنگی تعلق داریم و زمانیکه انتخابی متفاوت با آن شخصیت و عادت رنگی مان میکنیم، اطرافیان به سرعت متوجه آن میشوند.

با دانستن اینکه چطور رنگ ها افراد را تحت تاثیر قرار میدهند، قطعا سود بسیاری در معاملات با افراد نصیبمان خواهد شد.

اگر رنگی بازتابی از خصوصیت های ما باشد، جذب آن رنگ میشویم چون در این حالت با آن رنگ احساس امنیت و آرامش خاطر پیدا میکنیم و اگر رنگی را طرف مقابل ما استفاده کرده باشد و آن رنگ احساس خوبی در ما بوجود بیاورد، قطعا در ارتباط و تعامل ما با آن فرد تاثیر خواهد گداشت.

ما در اکثر مواقع با افرادی که شبیه به گروه شخصیتی ما هستند راحت تر هستیم اما گاهی با افرادی که شبیه به گروه شخصیتی رنگی مان نیستند اما در موقعیت های مختلف انتظارات ما را برآورده میکنند بهتر ارتباط برقرار میکنیم.