قدرت عادت

در این کتاب از مراحل چرخه عادت ها می خوانیم و اینکه عادت ها چطور در این چرخه قرار می گیرند.

از این طریق می توانیم عادت ها را تغییر دهیم. بطور کلی عادت ها کارها و رفتارهایی هستند که اوایل بصورت آگاهانه آنها را انجام می دهیم اما پس از مدتی به شکل عادت در می آیند و آنها را ناخودآگاه انجام می دهیم.

خیلی از افراد موفق با جایگزین کردن عادت های جدید، با عادت ها یا رفتارهای قبلی، توانسته اند به موفقیت برسند.

نویسنده کتاب آقای "چارلز دوهینگ" توضیح می دهد که دلیل اینکه افراد موفق می توانند عادت های خود را تغییر بدهند و بر آنها کنترل داشته باشند، این است که در این مسیر بسیار آموخته اند.

 طریقه شکل گیری عادت ها این است: شما پس از انجام مکرر کار یا رفتاری یا با علت های درونی و یا دلایل بیرونی، عادتی را در خودتان شکل می دهید و پس از مدتی بدون اینکه تلاشی کنید، به شکل ناخودآگاه آن را انجام داده و ادامه می دهید. مغز شما به دنبال راه هایی برای حفظ انرژی است. به این دلیل ترجیح می دهد عادات قبلیتان را بدون تمرکز روی انجام آن ادامه دهد. برای تغییر عادت ها باید زمان خاصی را روزانه به تغییری که می خواهید بوجود بیاورید، اختصاص دهید و به این شکل عادت های جدیدی را جایگزین قبلی کنید.

با چرخه 3 مرحله ای عادت می توانیم عادت های مثبت و جدیدی را جایگزین قبلی ها کنیم و از آنجایی که مغز ما در شناخت اینکه آیا عادتی مفید است یا زیانبار، هیچ توانایی ای ندارد، می توانیم با چرخه عادت ها، رفتارهایی که دوست داریم، خلق کنیم.

مثالی که در کتاب مطرح شده از مربی تیم فوتبال فلوریداست که از قدرت عادت اینگونه می گوید:

"اگر بازیکنان تیم عادت های درست و حساب شده ای را در تکنیک های خود بوجود بیاورند، در زمان اجرای بازی بدون نیاز به تفکر زیاد، بسیاری از تکنیک ها را بصورت ناخودآگاه  انجام می دهند و در نتیجه پیروزی های بیشتری را کسب می کنند."

افرادی که قصد تغییر عادت هایشان را دارند، در ایتدا باید بپذیرند که آنها نیز می توانند تغییر کنند. عادت های کلیدی چرخه های مثبتی در زندگی افراد ایجاد می کنند. مثلاً کسی که ورزش می کند، به شکل ناخودآگاه غذاهای سالم تری می خورد، بهره وری کاریش بیشتر است و موفقیت های بعدی را با تلاش کمتر و به شکل ناخودآگاه بدست می آورد. یا مثلاً با به کار گرفتن انضباط شخصی، افراد می توانند در سایر حوزه های زندگیشان نیز به نتایج مثبتی برسند.

پس عادتها به این دلیل به وجود می آیند که مغز ما به دنبال راه هایی برای کم کردن تلاش ها و تقلاهایش است. و آنچه در مورد افراد موفق وجود دارد این است که آنها لزوماً همیشه کارهای درست را انجام نمی دهند بلکه عادتهای مفید و صحیحی دارند.