مغز چگونه اطلاعات را دریافت میکند؟

سالهای سال تصور میکردند که چون انسان ها به شکل جمله به جمله می نویسند و صحبت می کنند پس افکار، اطلاعات و دانش هم باید به شکل خطی در مغز ما ذخیره شوند. در این مقاله خواهیم دید که ذخیره شدن اطلاعات در مغز به شکل خطی نیست و به روش دیگری انجام میشود.

زمانیکه صحبت میکنیم مجبوریم تک تک کلمات را در کنار هم قرار داده تا جمله ای بسازیم و منظورمتن را بیان کنیم. همینطور برای نوشتن یک کتاب و نوشته نیز کلمات را به صورت جمله و خطی می نویسیم. جملاتی که ابتدا، میانه و انتها دارند. اما مغز ما برای دریافت اطلاعات و نگهداری آنها به روشی کاملا متفاوت عمل میکند.

محدودیت خواندن به روش خطی این است که برای فهمیدن اصل مطلب نیاز به زمان داریم تا جمله تمام شود و همینطور برای نوشتن نیز باید موضوع و ایده ذهنی مان را به صورت جملات پشت سر هم بیان کنیم تا منظور خود را برسانیم. اما مغز ما به صورت چند بعدی کار میکند و میتواند همزمان اطلاعات بسیاری را جذب، تفسیر و یادآوری کند. عملکرد مغز بسیار دقیق تر، خلاقانه تر و سریعتر از صحبت کردن و یا نوشتن است. برای مثال زمانیکه به تصاویر مختلفی نگاه میکنید مغز ما در حال دریافت کلی و واحد همه تصاویر است و یا همینطور وقتی به یک عکس نگاه میکنیم مغز ما به شکل کلی و شعاعی اطلاعات همه نقاط عکس را دریافت میکند.

وقتی به داستان و یا متنی گوش میدهیم مغز ما اطلاعات و جملاتی را که میشنود به شکل کلمه به کلمه، جمله ای و پشت سر هم دریافت نمیکند بلکه به شکل یک کل واحد آنها را دسته بندی و تفسیر میکند. مغز با این روش این کار را انجام میدهد که کلمات و جملات کلیدی را که دریافت میکنیم با دانسته های قبلی ما و در کنار لغت ها، مثال ها و مفاهیم دیگر قرار میدهد و به یک برداشت کلی و واحد میرسد.

پس برای درک یک مفهوم نیاز به خواندن و گوش دادن به بسیاری از لغات و جملات نداریم بلکه میتوانیم با تندخوانی، کلمات کلیدی را دریافت کنیم و با این سرنخ ها نقشه ذهنی مطلب خوانده شده را طراحی کنیم. پس خواندن معمولی و نکته برداری خطی نوعی وقت تلف کردن است چون سیستم مغز ما اینچنین است که کلمات و جملات زائد را حذف کرده و مفهوم کلی را به صورتی واحد و کدگذاری شده از طریق لغات کلیدی دریافت میکند و همه افرادی که با این عملکرد مغز آشنا هستند هر روز از تندخوانی و نقشه های ذهنی برای خواندن، برنامه ریزی، سخنرانی، جلسات مشاوره، ایده پردازی و بسیاری از موارد دیگر استفاده میکنند و با صرف زمانی کمتر، عملکردی بهتر و بهینه تر دارند.