تولید محتوا در مسیر انجام کار

آیا تا بحال به این فکر کرده اید زمانیکه هنوز کارتان کامل نشده از صحنه هایی از آن رونمایی کنید؟ یعنی به افراد اجازه دهید تا از مراحل انجام کارتان دیدن کنند، مراحل انجام کار را ببینند. در گذشته بر این باور بودند که تا زمانی که کار یک هنرمند و متخصص کامل نشده باید پنهان بمانند. او باید فرآیند انجام کار و ایده هایش را در طول مسیر انجام کارش از افراد و مخاطبان پنهان میکرد و نباید تا زمانی که کارش خارق العاده نشده آن را نشان دهد و در اصل تا پایان کارش صبر کند و با مخاطبانش ارتباط نگیرد. اما در عصر دیجیتال و با ظهور اینترنت و شبکه های اجتماعی این افکار و اعتقادات کاملاً بی مفهوم هستند. در عصر جدید قضیه کاملاً متفاوت شده است، و طبق تحقیقات انجام شده انسانها درباره افراد هم نوع خود و کاری که آنان انجام می دهند کنجکاو و مشتاق هستند. پس چه کنیم؟ ما می توانیم در رسانه هایمان با انتشار منظم مطالب ، تصاویر و ویدئو هایی از مراحل و فرآیند انجام کارمان با مخاطبین خود ارتباط بگیریم و آنان را با خود همراه کنیم. در بین زمانهای انجام و اجرای یک پروژه یا حتی درباره آموزشهایی که می بینیم ، محتوایی را بنویسیم و آن را با دیگران به اشتراک بگذاریم. با این روش به آنان این امکان را می دهیم که با ما و کار ما ارتباط بگیرند، بازخورد نشان دهند ، با ما همراه شوند و به ما در جهت بهتر شدن کارمان کمک کنند. اینگونه ما با هر بازخورد کارمان را بهتر و کامل تر خواهیم کرد و در نهایت بسیار فراتر از کارمان و آنچه زمانی در ذهن داشتیم به نتیجه خواهیم رسید. و در آخر یادمان باشد ارسال هر روزه محتوا و مراحل انجام کار حتی بهتر از یک رزومه قدرتمند، ما و کارمان را به مخاطبان نشان خواهد داد.