تقویم محتوایی

همه افرادی که کسب و کار اینترنتی دارند یا قصد دارند از طریق سایت، اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی به درآمد برسند، نیاز به دانستن یک سری طرح، نقشه و برنامه از پیش تعیین شده برای تولید محتوای منسجم دارند. با این روش می دانند که چه روزی قرار است درباره چه موضوعی و از چه نوعی محتوا بسازند، مثل انواع متن کوتاه، ویدئو، پادکست، مقاله بلند و... . و از آنجایی که در قرن بازاریابی محتوا اگر در تولید همه انواع محتوا با برنامه پیش نرویم، کسب و کار اینترنتی ما محکوم به یک جا ماندن و رکود خواهد شد. زمانیکه سایت ها با انواع زبان های برنامه نویسی در فضای اینترنت قرار گرفتند، سؤال این بود که حالا این وبسایت ها و خانه های خالی قرار است با چه چیزهایی پر شود!؟ و تولید محتوا در سایت ها مطرح شد. حالا یک سری افراد که بطور جدی به این کار می پرداختند، با روشهای گوناگون کاغذی یا با برخی نرم افزارها و ابزارهایی که برای این کار مناسب بودند، برنامه محتوایی وبسایت ها را طراحی کردند. با توجه به این که این سالها مسئله تولید محتوا به یکی از چالش های هر سازمان، شرکت و یا حتی کسب و کار کوچک یا بزرگ شخصی تبدیل شده، هریک از تولید کننده های محتوا به شناخت ابزارهایی نیاز دارند که از طریق آن برنامه محتوایی ویژه ای را برای کسب و کار خود بسازند. ابزارهای مختلفی برای ساختن این تقویم محتوایی وجود دارد. در اینجا چند نمونه از آنها را معرفی می کنیم: یکی از آنها Word است که از طریق آن میتوانیم جدولی برای این کار طراحی کنیم. و یا Excel که خانه های از پیش طراحی شده دارد، Google Calendar و یا Google Sheet نیز که براحتی میتوانیم از گوگل پلی اندروید دانلود کنیم، یا اینکه می توان از نرم افزار ترلو (Trello) استفاده کنیم - که آموزش کاملش رو می توانید از این قسمت ببینید_ برای انجام این کار وجود دارند. غیر از اینها حتی می توانیم روی وایت برد و یا در یک برگه کاغذ جدول بندی شده، تقویم محتوا بسازیم. اما خوبی نوشتن در نرم افزارهای موبایل این است که همیشه همراهمان بوده و به سادگی می توانیم تقویم های هر روزانه، هفتگی و ماهانه را با اعضای تیم و یا ادمین سایت و پیجمان به اشتراک بگذاریم. اگر هم ادمین سایت و یا پیجی هستیم، برای نظم دادن به کار و اصولی بودن هر مرحله می توانیم ابتدای هر ماه تقویم محتواییمان را برای هفته ها یا ماه های بعد طراحی کنیم و به کارفرما ارائه کنیم. پس هر چه سریعتر یکی از آنها را بسازید و زودتر از آنچه تصور می کنید، به تک تک اهدافتان دست پیدا کنید.