آیا تندخوانی با درک بالا امکانپذیراست؟

تونی چهارده سالش بود. روزی معلمش از همه بچه های کلاس امتحانی گرفت. آزمونی متفاوت با قبلی ها. معلم متنی متفاوت با آنچه که شاگردان تا به حال در کتب های درسی خوانده بودند به آنها داد و از آنها خواست که در مدت یک دقیقه شروع به خواندن کنند و در پایان یک دقیقه تعداد خطوط خوانده شده را بگویند. او سرعت خواندن هریک از دانش آموزان را حساب کرد و به هر نفر عددی را گفت. سرعت مطالعه تونی 213 کلمه در دقیقه بود. او از معلمش پرسید که چطور میتواند با سرعت بیشتری بخواند؟ معلم گفت سرعت مطالعه هر شخص ذاتی بوده و تغییر نمیکند. تونی حرف معلم را باور نکرد. او زمانی را به خاطر آورد که در باشگاه بدنسازی با تمرینات روزانه اش توانسته بود قدرت عضلاتش را افزایش دهد. پس دست به کار شد و شروع به انجام تمرینات چشمی و ذهنی کرد و توانست با تمرین و پشتکار روزانه سرعت مطالعه اش را به 400 کلمه در دقیقه برساند. او با ذوق و شوق به تمریناتش ادامه داد و توانست به سرعت 1000 کلمه در دقیقه برسد. تونی با این کار به این باور رسید که مطالعه برای ذهن همانند تمرینات بدنسازی برای عضلات است و با تمرین و انجام تکنیک ها میتوان سرعت خود را ده ها برابر افزایش داد. با انجام روزانه تکنیک ها و تمرین های تندخوانی که شامل تمرینان چشمی، ذهنی و سرعتی هستند افراد میتوانند سرعت خواندن خود را تا ده برابر افزایش دهند و بنابراین با انجام این روش در هر سه روز به اندازه یک ماه، در کار و زندگی و مطالعات خود به نتایج خارق العاده ای خواهیم رسید. مهم تر از همه هر فردی با خواندن مطالب، کتابها و مقالاتی در زمینه دانش تخصصی خود به سرعت به یک درصد ممتاز در آن رشته تبدیل خواهد شد. خواندن سرگذشت و ماجرای افرادی که با داشتن مهارت تندخوانی و مطالعه کتابهای بسیار، به جایگاه ویژه ای در زندگی و کسب و کار خود رسیده اند خود گویای این مطلب است و این نشاندهنده این است که تندخوانی با درک بالا امکانپذیر است. همانطور که در بالا اشاره شد تندخوانی یک مهارت است و همانند همه مهارت های دیگر با تکرار و تمرین اثربخش بوده و نیز داشتن استادی که راه را میداند و میتواند با تجربیات و مهارت خود از هر یک از ما یک فرد تندخوان بسازد. پس هرچه زودتر خود را به این مهارت مجهز کنید.