هنرمندانه بقاپید

این کتاب برای همه کسانی است که می خواهند در کار و زندگی خود خلاقیت داشته باشند. مطالب گفته شده تمام توصیه هایی هستند که نویسنده در طی ده سال برای جواب به این سوال است که چطور می توانیم هنر خلق کنیم به آنها دست یافته است و زمانیکه تصمیم گرفته این موارد را به افراد دیگر بگوید، متوجه میشود که این توصیه ها برای همه کاربرد دارد و فقط مختص هنرمندان نیست. در اینجا واژه "هنرمند" برای هر فردی که در کارش خلاق است صدق میکند. هنرمند صادق در جواب به این سوال که : ایده ات را چطور بدست آورده ای پاسخ میدهد که آن را قاپیده ام. او میداند که اگر چیزی امروز ارزش دزدیده شدن نداشته باشد، شاید روزها، ماهها و نیز سالهای بعد این ارزش را پیدا کند. یک هنرمند خوب میداند که هیچ کار خلاقانه ای کاملا اصیل نیست و هر چیزی بر اساس چیزهایی که قبلا ساخته شده بوجود می آید. اگر ما از تلاش برای بوجود آوردن هر چیزی از صفر و از هیچ دست برداریم، میتوانیم برای خودمان اعتبار کسب کنیم. هر ایده جدیدی که با آن رو به رو میشویم تنها ترکیب ایده هایی است که قبلا وجود داشته و هنرمندان کسانی هستند که ایده هایی را که قبل از خود وجود داشته، جمع آوری کرده و بر پایه آنها، چیزهایی را که دوست دارند خلق میکنند. مثالی برای ترکیب ایده ها، ژنتیک است، شما ترکیبی از پدر، مادر و همه اجدادتان هستید اما مجموع قابلیت هایی که دارید بیشتر از چیزهایی است که از آنها به ارث برده اید، پس اگر ایده هایی را از بسیاری از افراد بگیرید، دقیقا شبیه به آنها نخواهید شد بلکه تلفیقی از ایده ها و چیزی بیشتر بوجود خواهد آمد.